Event

> ŁÓDŹ

ŁÓDŹ

30 marca 2019
09:00 - 14:30

Hotel Novotel Łódź Centrum, Piłsudskiego 11A

Speaker:
Prof. Jarosław Walkowiak, Prof. Jacek Wysocki, Prof. Piotr Socha

ŁÓDŹ

Termin konferencji:

Sobota, 30.03.2019

 

Miejsce konferencji:

Novotel Łódź Centrum

Piłsudskiego 11A, 90-368 Łódź

 

Program naukowy:

8.30-9.00 Rejestracja-kawa powitalna
9.00-9.05 Powitanie uczestników 
Prof. Elżbieta Czkwianianc, Prof. Jarosław Walkowiak

SESJA WYKŁADOWA 

9.05-9.30 Wybrane badania nieinwazyjne i ich miejsce w procesie diagnostycznym chorób układu pokarmowego u dzieci
Prof. Elżbieta Czkwianianc
9.30-10.00 Dziecko z nadwagą w gabinecie pediatry
Prof. Piotr Socha
10.00-10.30 Zespół jelitowego przerostu bakteryjnego – niedoceniany problem
Prof. Jarosław Walkowiak
10.30-10.50 Pułapki w diagnostyce celiakii
dr inż. Katarzyna Buska
10.50-11.00 Prezentacja produktowa firmy Miralex
11.00-11.20 Panel Dyskusyjny Talk Show 
11.20-11.40 Przerwa kawowa

SESJA WARSZTATOWA 

11.40-12.20 Realizacja programu szczepień ochronnych w gabinecie pediatry
Prof. dr hab. med. Jacek Wysocki  
12.20-12.40 Prezentacja produktowa firmy GSK
12.40-12.45 Prezentacja produktowa firmy Nestle
12.45-13.15 Leki recepturowe: zmierzch czy renesans?
Dr n.med. Piotr Pelczar
13.15-13.45 Refluks żołądkowo-przełykowy u niemowląt i małych dzieci – na przypadkach

Prof. Jarosław Walkowiak
13.45-14.00 Panel Dyskusyjny Talk Show
14.00 Zakończenie konferencji

POBIERZ PROGRAM

 

Opłaty konferencyjne:

Konferencja ma charakter bezpłatny lecz wymagana jest wcześniejsza rejestracja za pomocą FORMULARZA

Punkty edukacyjne:

Uczestnicy konferencji otrzymują punkty edukacyjne zgodnie Rozporządzeniem MZ z dnia 6.10.2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Certyfikacja INFARMA

Konferencja jest organizowana w zgodności ze standardami INFARMY. Certyfikat do pobrania

Google map is disabled. Create an API key as per instructions here: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key